برای دانلود جزوه این جلسه روی لینک زیر کلیک کنید:

شیمی-دهم-قسمت-اول-نمونه

برای دانلود جزوه این جلسه روی لینک زیر کلیک کنید:

جلسه-دوم-محلول-ها